29.05.2023 - Kurs: kierowca, operator wózka jezdniowego zakończony egzaminem przed komisją UDT

29.05.2023 - Kurs: kierowca, operator wózka jezdniowego zakończony egzaminem przed komisją UDT 29.05.2023 - Kurs: kierowca, operator wózka jezdniowego zakończony egzaminem przed komisją UDT

Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Kurs skierowany jest:

do pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jezdniowego,
posiadające wykształcenie co najmniej PODSTAWOWE,
posiadające zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

10 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).

5 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. I WJO ).

Zapraszamy.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy, ul. Muzealna 2

tel. 76 862 40 50

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.