24.10.2022 - Kurs: kierowca, operator wózka jezdniowego zakończony egzaminem przed komisją UDT

24.10.2022 - Kurs: kierowca, operator wózka jezdniowego zakończony egzaminem przed komisją UDT 24.10.2022 - Kurs: kierowca, operator wózka jezdniowego zakończony egzaminem przed komisją UDT

Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kurs skierowany jest:

  • do pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jezdniowego,
  • posiadające wykształcenie co najmniej PODSTAWOWE,
  • posiadające zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

  • 10 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).
  • 5 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. I WJO ).

Zapraszamy.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy, ul. Muzealna 2

tel. 76 862 40 50

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.