29.05.2023 - Szkolenie uzupełniające - dla osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu - przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT

29.05.2023 - Szkolenie uzupełniające - dla osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu - przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT

Kurs ma za zadanie przygotowanie – uzupełnienie, ugruntowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych słuchacza – do egzaminu przed komisją UDT w celu uzyskania zaświadczenia – obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Wymagania dla kandydata:

Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych.

Zapraszamy.

tel. 76 862 40 50

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.