BEZPŁATNA NAUKA JEZYKA POLSKIEGO /Безкоштовне вивчення польської мови для людей з України

BEZPŁATNA NAUKA JEZYKA POLSKIEGO /Безкоштовне вивчення польської мови для людей з України

Bezpłatna nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy

Безкоштовне вивчення польської мови для людей з України

 

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu zaprasza obywateli Ukrainy  przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dn. 24 lutego 20222 r. lub później na

BEZPŁATNY kurs języka polskiego z certyfikatem.

Proponujemy naukę języka polskiego na poziomie:

A1 – początkowy od podstaw – 120h

A2 – kontynuacja nauki – 120 h

Program kursu obejmuje : następujące obszary kształcenia:

człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu, mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi, zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. Program kursu języka specjalistycznego uzupełniony jest o zagadnienia leksykalno-frazeologiczne z zakresu zawodów medycznych.

 

Zajęcia odbywają się w wybranych Ośrodkach ;

Zajęcia realizowane w systemie stacjonarnym lub on-line.

Projekt pn. „Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy”, nr RPDS.10.03.00-02-0001/22, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem projektu jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

Zapraszamy serdecznie !

 

Безкоштовне вивчення польської мови для людей з України

Проект під назвою „Курс польської мови для громадян України”, № RPDS.10.03.00-02-0001/22, співфінансується Європейським Соціальним Фондом у рамках Регіональної Операційної Програми для Нижньосілезького Воєводства на 2014-2020 роки, Пріоритет 10 Освіта, Дія 10.3 Покращення доступності та підтримка навчання впродовж життя. Бенефіціаром проекту є Самоврядування Нижньосілезького Воєводства. Проект реалізує Нижньосілезький Центр Неперервної та Лінгвістичної Освіти Кадрів у Легниці.

Учасники досягнуть наступного рівня володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, залежно від результатів набору передбачається, що це буде рівень А1 або А2. Крім того, завдяки включенню до занять компоненту знань про соціокультурне середовище, покращаться міжкультурні компетенції учасників і вони зможуть краще адаптуватися в польському суспільстві.

 

Право на подання заявки для участі в загальних мовних заняттях мають особи з громадянством України, які досягли 18 років і прибули на територію Республіки Польща 24 лютого 2022 р. або пізніше.

 

Програма курсу охоплює такі сфери освіти: людина, сім’я, повсякденне життя, способи проведення вільного часу, житло, місця, транспорт, робота, освіта, харчування, покупки та послуги, здоров’я та особиста гігієна, природне середовище. Програма спеціалізованого мовного курсу доповнена лексико-фразеологічними темами в галузі медичних професій.

 

Заняття проводяться в першій половині дня, у другій половині дня та по суботах, зазвичай 2 рази на тиждень по 3 години. Заняття в групах, у яких учасники будуть знаходитися у різних містах Нижньої Сілезії, проводитимуться дистанційно, щоб підвищити шанси доступу до занять для як найширшої аудиторії.

Учасники курсу отримають навчальні матеріали та офіційне підтвердження про участь у позашкільній формі.

 

Щиро запрошуємо!

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.