Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych)

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych) Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych)

Cel kursu: kurs ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dawne II WJO).

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach praktycznych kursu na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Zakres tematyczny:

  • Podział stosowanych wózków
  • Budowa wózków
  • Wiadomość z zakresu BHP
  • Czynności operator przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
  • Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana
  • Wiadomość z zakresu ładunkoznastwa
  • Wiadomość o dozorze technicznym
  • Zajęcia praktyczne w tym wymiana butli

Absolwent kursu zna: zasady i kryteria podziału wózków, budowę wózków,  możliwe zagrożenia związane z eksploatacją wózka i wykorzystywanym źródłem energii oraz sposoby zapobiegania im, skutki przebywania w wymuszonej pozycji ciała, zakres czynności do wykonania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz w trakcie kierowania wózkiem, zasady bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem palnym oraz przepisy obowiązujące przy ich magazynowaniu i użytkowaniu, rodzaje jednostek ładunkowych oraz zasady ich bezpiecznego przewożenia i składowania, znaki bezpieczeństwa stosowane w zakładach pracy i przy oznakowaniu ładunków, zakres stosowania Ustawy o dozorze technicznym, procedury nadzoru nad urządzeniami technicznymi oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne operatorów wózków jezdniowych, ryzyko zawodowe związane z eksploatacją wózków jezdniowych, ramowy zakres „instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych”, instrukcję obsługi danego wózka jezdniowego.

 

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent kursu otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ; ważne przez 10 lat.

ZAPRASZAMY !!!
Czas trwania: 44 godz. zajęcia teoretyczne i praktyczne
Termin:  29.03. – 05.04.2022
CENA : 650 zł (+ egzamin UDT)
W okresie pandemii kursy organizowane są również metodą hybrydową (zajęcia teoretyczne metodą on-line, zajęcia praktyczne stacjonarnie)
Chcesz się skontaktować z ośrodkiem ? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Dane z formularza przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie Art 6, pkt 1, lit. f RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej dzdz.edu.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.