Kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego

Kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego

Kurs ręcznego cięcia tlenowego

Cel kursu: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminów końcowych

Warunki uczestnictwa: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat,

Absolwent kursu zna: zagadnienia BHP przy cięciu tlenowym, zasady procesu cięcia tlenowego, budowę i zasady działania urządzeń do cięcia tlenowego, gazy stosowane przy cieciu tlenowym, ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego, techniki ręcznego cięcia tlenowego, ocenę jakości powierzchni po cięciu tlenowym

Absolwent kursu posiada umiejętności: obsługi urządzeń, instalacji i sprzętu do cięcia tlenowego, użytkowania butli do gazów technicznych z tlenem, acetylenem, propanem, baterii butli oraz palników, uruchomienia stanowiska, regulacji płomienia, cięcia materiałów o różnych kształtach: blachy, rury, pręty, kształtowniki, przebijania otworów, klasyfikacji jakości ciętych powierzchni (tolerancja prostopadłości, chropowatości, odchyłka rowka na powierzchni cięcia, nadtopienie wierzchołka krawędzi)

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do ręcznego cięcia tlenowego

Egzamin: końcowy wewnętrzny

Czas trwania: 19 godzin (8 godz. teoria, 11 godzin praktyka)

Cena: 600 zł.

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

 

Kurs ręcznego cięcia plazmowego

Cel kursu: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminów końcowych

Warunki uczestnictwa: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat .

Absolwent kursu zna: zagadnienia BHP przy cięciu plazmowym, zasady procesu cięcia plazmowego, budowę i zasady działania uchwytów do cięcia plazmowego, gazy stosowane przy cieciu plazmowym, ogólne warunki technologiczne przy cięciu plazmowym, technikę ręcznego cięcia plazmowego, ocena jakości powierzchni po cięciu plazmowym

Absolwent kursu posiada umiejętności: obsługi urządzeń, instalacji i sprzętu do cięcia plazmowego, doboru gazów w zależności od gatunku materiału, regulacji parametrów pracy urządzenia do cięcia plazmowego, regulacji natężenia prądu, prędkości cięcia, ciecia materiałów różnych kształtach:  blachy, rury, pręty i kształtowniki, przebijania otworów, klasyfikacji jakości ciętych powierzchni (tolerancja prostopadłości, chropowatości, odchyłka rowka na powierzchni cięcia, nadtopienie wierzchołka krawędzi)

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do ręcznego cięcia plazmowego

Egzamin: końcowy wewnętrzny

Czas trwania: 16 godzin (6 godz. teoria, 10 godzin praktyka)

Cena: 600 zł.

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.