Operator koparkoładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej

Operator koparkoładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej

Cel kursu: Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych, ładowarek jednonaczyniowych.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia.

Absolwent: w ramach szkolenia  zostanie przygotowany merytorycznie w zakresie ogólnej budowy oraz zasad pracy koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych, ładowarek jednonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeniach kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Uprawnienie do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki kl. III – wszystkie typy, koparek jednonaczyniowych kl. III i/lub kl. I, ładowarek jednonaczyniowych kl. III i/lub kl. I.

(Świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych) – po pozytywnym wyniku egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 75 752 46 40, kom. 601 751 654.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.