Operator maszyn roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Operator maszyn roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawień oraz I klasy

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
1. Koparkoładowarki, wszystkie – kl. III
można obsługiwać również:
– koparki jednonaczyniowe do 4 t
– ładowarki jednonaczyniowe do 8 t
– koparkospycharki
2. Koparki jednonaczyniowe do 25 t – kl. III
3. Koparki jednonaczyniowe, wszystkie – kl. I
4. Ładowarki jednonaczyniowe do 20 t – kl. III
5. Ładowarki jednonaczyniowe, wszystkie – kl. I
można obsługiwać również:
– spycharki do 110 kW – kl. III
6. Spycharki do 110 kW – kl. III
7. Spycharki , wszystkie – kl. I
8. Wielozadaniowe nośniki osprzętów
9. Przecinarki do nawierzchni dróg, wszystkie – kl. III
10. Walce drogowe, wszystkie – kl. II
11. Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż – demontaż

Absolwent w ramach szkolenia zostanie przygotowany merytorycznie w zakresie ogólnej budowy oraz zasad pracy sprzętem budowlanym oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeniach kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.
zna i rozumie podstawowe fakty, zasady, procesy i pojęcia ogólne w zawodzie operatora sprzętu ciężkiego; zna i rozumie podstawowe fakty pojęcia i zależności w zawodzie oraz w szerszym zakresie elementarne uwarunkowania prowadzonej działalności w branży budowlanej w szczególności zna:; zasad BHP oraz ochrony p-poż, ergonomii. Ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z realizacją robót ziemnych i budowlanych, stanowiskowe instrukcje BHP; technologię robót ziemnych, budowlanych i drogowych; organizację placu budowy; organizację stanowiska pracy maszyny;
zagadnienia współpracy w zespole maszyn: zasady postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; zna budowę, zasady działania oraz podstawy eksploatacji koparko-ładowarki, przepisy BHP, ppoż. ergonomii i ochrony środowiska, a w szczególności zasady doboru osprzętu oraz bezpiecznej i ekonomicznej pracy w budownictwie i górnictwie; realizacji zadań i rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem sprzętu ciężkiego do różnorodnych robót drogowych, ziemnych i budowlanych, w szczególności: wykonywaniem różnorodnych robót za pomocą sprzętu ciężkiego poprzez wybieranie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji obsługi urządzeń, sprzętu i osprzętu; potrafi wykonywać proste zadania według określonej technologii w bardzo zmiennych warunkach; wykonywać obsługę techniczną maszyn i urządzeń; wypełniać książkę maszyny budowlanej; wymieniać osprzęt roboczy w maszynie budowlanej zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową maszyny; korzystać z dokumentacji eksploatacyjnej; organizować stanowisko pracy maszyny w istniejących warunkach terenowych i technologicznych; wykonywać pracę maszyną lub urządzeniem technicznym, stosując odpowiednią technikę pracy; monitorować proces eksploatacji maszyny i urządzenia technicznego; potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować koparko-ładowarkę oraz koparkę, dobierać narzędzia i osprzęt koparko-ładowarki oraz koperkowy, w zmiennych warunkach rozwiązywać proste typowe problemy oraz wykonywać niezbyt proste zadania.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie na podstawie § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2023 r. poz. 2175) oraz po pozytywnym wyniku egzaminu zewnętrznego przed Komisją z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny otrzymuje świadectwo oraz książkę operatora (Dz.U. z 2023 r. poz. 291) – uprawnienia wydawane są bezterminowo

Bliższych informacji udzielimy pod numerem telefonu 601 89 21 96 lub 74 852 42 10

Chcesz się skontaktować z ośrodkiem ? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Dane z formularza przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie Art 6, pkt 1, lit. f RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej dzdz.edu.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.