Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu (F-Gazy) wraz z egzaminem Państwowym

Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu (F-Gazy) wraz z egzaminem Państwowym

Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu (F-Gazy) wraz z egzaminem Państwowym:

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych stanowiskiem pracy Instalator/ monter układów chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Cel edukacyjny:

Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych przy kontroli szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej; odzysku; instalacji; naprawie, konserwacji lub serwisowania; likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Wymagania : 

Osoby pełnoletnie, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel
ZDZ zapewnia szkolenie w ilości 16 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Po zakończonym szkoleniu egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel. Przewidywany czas egzaminu zewnętrznego 2 godziny lekcyjne, może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Jest to zależne od instytucji egzaminującej i ilości  egzaminowanych.

Po zdanym egzaminie zewnętrznym składany jest wniosek o wydanie certyfikatu do UDT (certyfikacja)

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.