Komisja Kwalifikacyjna nr 077 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza kwalifikacje na stanowisku eksploatacji lub dozoru. Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i terminów egzaminów kwalifikacyjnych można uzyskać:  

NAJBLIŻSZY TERMIN EGZAMINU WE WROCŁAWIU :

Gr. 1 – 27.05.2024 (online)

Gr. 2 i Gr. 3 – 29.05.2024 (online)

DZDZ we Wrocławiu ul. Biskupia 10a pok. 5 II piętro  tel. 71-343-46-42,  71-344-36-73

 

e-mail: u.pabian@dzdz.edu.pl   

 

oraz w naszych Ośrodkach:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze tel. 75 752-46-40, okz.jeleniagora@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kłodzku tel.74 867-71-60, okz.klodzko@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy tel. 76 862-40-50, okz.legnica@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubinie tel. 76 844-39-40, okz.lubin@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oławie tel. 71 303-23-43, okz.olawa@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy tel.74 852-42-10, okz.swidnica@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wałbrzychu tel.74 848-12-77, okz.walbrzych@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr I we Wrocławiu tel.71 344-28-12, 71 314-20-68, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotoryi tel./fax 76 878-58-55,okz.zlotoryja@dzdz.edu.pl

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Gr.1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne :
2). Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3). Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4). Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.
5). Urządzenia elektrotermiczne.
7). Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
9). Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10). Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

Gr.2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pełny zakres):
1). Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2). Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4). Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW.
5). Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.
6). Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.
7). Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje  sprężonego powietrza i gazów technicznych.
8). Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg .
9). Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10). Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji

Gr.3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (pełny zakres):
3). Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
4). Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5). Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
7). Urządzenia i  instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8). Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
10). Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji

Dla osób chcących odnowić świadectwa kwalifikacyjne po upływie ważności 5 lat, zapraszamy do udziału w przeszkoleniu celem zaktualizowania wiedzy, przystępując ponownie do egzaminu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.