AKT POWOŁANIA RCWEiC

Przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu działa Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania  i Certyfikacji we Wrocławiu (RCWEiC) jako jednostka terenowa Krajowego Centrum Akredytacji realizująca procesy nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikacji) w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA. System ten zakłada podmiotową rozdzielność Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji dla kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz dla kwalifikacji rynkowych, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Biuro RCWEiC znajduje się  na ulicy Biskupiej 10a we Wrocławiu. Szczegółowe informacje na temat  organizowanych Procesów Walidacji i Certyfikacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 372 32 14.

CERTYFIKATY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji we Wrocławiu po pomyślnym ukończeniu przez uczestnika procesu walidacji na mocy oficjalnej decyzji o nadaniu kwalifikacji/ potwierdzeniu kompetencji wystawia certyfikat w Systemie KCA.

      Druki certyfikatów  wystawianych w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA posiadają określone zabezpieczenia:

 • unikalny gilosz wykonany w druku cyfrowym pokrywający powierzchnię poddruku od samej krawędzi kartki,
 • ciągłą numerację typograficzną zawierającą określony ciąg literowo-cyfrowy, identyfikujący jednostkę wystawiającą certyfikat,
 • hologram zabezpieczający naklejany w dolnej, centralnej części druku.

   

  Certyfikaty wystawiane w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA :
 • mają jednolity wzór dla wszystkich jednostek terenowych funkcjonujących w ramach KCA,
 • mają dołączony Suplement z listą potwierdzonych efektów uczenia się zweryfikowanych podczas danego procesu walidacji,
 • są wydawane w polskiej wersji językowej, a na życzenie uczestnika mogą zostać wystawione również w innej wersji językowej,
 • zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” określonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2021–2027/8(1)) obowiązującymi od 27.10.2022 r. – załącznik nr 2 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.