Kurs wózki widłowe Jelenia Góra

Kurs wózki widłowe Jelenia Góra Kurs wózki widłowe Jelenia Góra

Kurs operator wózków jezdniowych (widłowych) w Jeleniej Górze
Cel kursu:
kurs ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dawne II WJO).

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach praktycznych kursu na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Po ukończeniu kursu  na wózki jezdne  widłowe w OKZ Jelenia Góra , słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Egzamin w Jeleniej Górze potwierdzający kwalifikacje przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent kursu otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ; ważne przez 10 lat.

Zajęcia obejmują teoretyczną i  praktyczną naukę jazdy wózkiem wraz z  wymianą butli gazowej

W cenie za kursu  badania lekarskie  oraz egzamin UDT:

Uwaga !
Sprawdź w Urzędzie Pracy lub w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
czy są aktualne programy mogące sfinansować twój kurs.

Lokalizacja: Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 (pok. 222)

Zapraszamy do kontaktu
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
nr tel. 75 752 46 40, kom. 601 751 654
okz.jeleniagora@dzdz.edu.pl

Zdaj pytanie lub zapisz się na kurs:

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Dane z formularza przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie Art 6, pkt 1, lit. f RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej dzdz.edu.pl

Najczęściej zadawane pytania:

Czy organizujecie kurs na wózek widłowy za darmo.  – Tak, jeśli są programy unijne finansujące koszt kursu. Aktualnie dostępne jest finansowanie kursów dla osób bezrobotny poprzez Urząd Pracy lub
Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
Czy organizujecie kurs na wózki widłowe online – Aktualnie nie ma takich kursów
Czy jest weekendowy kurs na wózki widłowe – Aktualnie nie. Zostaw kontakt a poinformujemy cię gdy będą organizowane.
Ile kosztuje kurs na wózki widłowe Jelenia góra ?  Zadzwoń i zapytaj o aktualne ceny.ji

więcej informacji:

Absolwent kursu zna: zasady i kryteria podziału wózków, budowę wózków, możliwe zagrożenia związane z eksploatacją wózka i wykorzystywanym źródłem energii oraz sposoby zapobiegania im, skutki przebywania w wymuszonej pozycji ciała, zakres czynności do wykonania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz w trakcie kierowania wózkiem, zasady bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem palnym oraz przepisy obowiązujące przy ich magazynowaniu i użytkowaniu, rodzaje jednostek ładunkowych oraz zasady ich bezpiecznego przewożenia i składowania, znaki bezpieczeństwa stosowane w zakładach pracy i przy oznakowaniu ładunków, zakres stosowania Ustawy o dozorze technicznym, procedury nadzoru nad urządzeniami technicznymi oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne operatorów wózków jezdniowych, ryzyko zawodowe związane z eksploatacją wózków jezdniowych, ramowy zakres „instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych”, instrukcję obsługi danego wózka jezdniowego.

Absolwent kursu posiada umiejętności: rozpoznania i wstępnej lokalizacji usterek i nieprawidłowości, bezpiecznego użytkowania wózka biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, warunki sanitarne, pożarowe, wybuchowe oraz przewóz towarów niebezpiecznych, codziennej obsługi wózka przed i po zakończeniu pracy, dokumentowania wykonanych czynności i stanu technicznego wózka, bezpiecznej i prawidłowej wymiany butli z gazem palnym, tankowania paliwa oraz podłączenia baterii wózka do prostownika, dobrania odpowiedniego rodzaju wózka w zależności od miejsca pracy, jej rodzaju oraz rodzaju ładunku, bezpiecznego przewozu i składowania ładunków w różnych warunkach pracy, ergonomicznego dostosowania swojego miejsca pracy, koordynowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznym wykonywaniem czynności i podzielnością uwagi.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.