Ogrodnik terenów zielonych

Ogrodnik terenów zielonych

Oferujemy kurs: ogrodnik terenów zielonych

Cel kursu: celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiadomości i wykształcenie umiejętności niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz do zaprojektowania, zagospodarowania zielenią ogrodów.

Warunki uczestnictwa: dla zorganizowanych grup, wykształcenie podstawowe, zainteresowania przyrodnicze i plastyczne, systematyczność i terminowość przy wykonywaniu zadań

Absolwent kursu zna: podstawowe wiadomości z botaniki, metody uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin, gatunki roślin stosowanych w terenach zieleni, rodzaje terenów zieleni i wszystkie prace wykonywane przy ich zakładaniu i pielęgnacji, rodzaje dokumentacji sporządzanych dla terenów zieleni, zasady bhp przy obsłudze maszyn i narzędzi ogrodniczych oraz przy stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin;

Absolwent kursu umie: prawidłowo organizować pracę na stanowisku roboczym, czytać uproszczoną dokumentację techniczną, zaprojektować zagospodarowanie zielenią ogrodu, wykonać uproszczoną dokumentację zagospodarowania zielenią ogrodu, wykonywać roboty ziemne, posługiwać się przyrządami pomiarowymi, przygotowywać miejsca i podłoża pod sadzenie roślin, wykonywać prace ogrodnicze związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, posługiwać się wszystkimi narzędziami ogrodniczymi i sprzętem mechanicznym.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Egzamin: końcowy wewnętrzny

 Czas trwania: wg potrzeb klienta

 Cena: uzależniona od wielkości grupy

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.