Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV (uprawnienia)

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV (uprawnienia)

Cel kursu:
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Absolwent kursu zna:
– budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
– zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,- narzędzia używane w pracach montażowych,
– zasady przyłączania urządzeń,
– przepisy regulujące obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
– w jaki sposób stworzyć warunki do wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w sposób bezpieczny dla ludzi i urządzeń,
– zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
– przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,
– zagrożenie porażeniowe i jakie są sposoby ochrony przed skutkami patofizjologicznymi porażenia prądem elektrycznym,
– zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
– organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,
– przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,
– wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
– przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy DZDZ powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych ważne przez 5 lat.

 

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 71 313 25 99, kom. 601 393 337.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.