W dniu 8 listopada 2023 r. odbyły się warsztaty dotyczące strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego oraz zwiększenia zainteresowania zawodami w budownictwie. Spotkanie było elementem europejskiego programu BUILD UP SKILLS II Poland.

Organizatorem spotkania był Pan Jerzy Żurawski Dyrektor  Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska we Wrocławiu z udziałem 20 osób reprezentujących lokalnych i krajowych interesariuszy tj.: organizacje pracodawców i pracowników, regionalne instytucje oświatowe
(Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) , niepubliczne ośrodki szkoleniowe (Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu), sektor samorządowy (przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), sektor budowlany (Dyrektorzy 5 techników budowlanych i Odnawialnych Źródeł Energii), uczelni wyższych (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski), eksperci, doradcy energetyczni oraz przedstawiciele innych grup docelowych.

W ożywionej dyskusji głos zabierał Pan Andrzej Żurek, Prezes Zarządu DZDZ we Wrocławiu, który w swojej wypowiedzi, oprócz zwrócenia uwagi na skalę problemu,  zaproponował działania szkoleniowe tj. uruchomienie szkoleń kursowych wzbogaconych o zagadnienia związane z technologią OŹE
dla grup, odbiorców indywidualnych, szkoleń dedykowanych, mających na celu nabycie/podnoszenie kwalifikacji pracowników potwierdzone procesem walidacji i certyfikacji przez akredytowane jednostki – Regionalne Centra Walidacji, Certyfikacji i Egzaminowania Krajowego Centrum Akredytacji działające na terenie kraju.

Zwieńczeniem całości warsztatów było wypracowanie raportu z pytaniami, wnioskami oraz rekomendacjami.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.