Kursy podstawowe spawania oraz odnowienia uprawnień spawalniczych

Kursy podstawowe spawania oraz odnowienia uprawnień spawalniczych

Zapraszamy na kursy spawania oraz odnawiające uprawnienia spawalnicze w zakresach:

• MMA  elektroda otulona (111) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, blach spoinami czołowymi i rur spoinami czołowymi
• TIG (141) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, blach spoinami czołowymi i rur spoinami czołowymi
• MAG (135) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, blach spoinami czołowymi i rur spoinami czołowymi
• Spawanie acetylenowo – tlenowe (311) – spawanie blach i rur spoinami czołowymi

Cel kursu:

Kurs ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, wykształcenie podstawowe

Korzyści:

• absolwent kursu zna: poszerzony zbiór elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności związane z przygotowaniem i spawaniem blach i rur wybraną metodą.
• absolwent kursu posiada umiejętności: z zakresu zadań związanych z przygotowaniem i spawaniem blach i rur wybraną metodą, w szczególności: przestrzegania przepisów i zasad BHP, ochrony p-poż oraz ergonomii i ochrony środowiska w zakresie spawania, obsługi urządzeń, sprzętu i osprzętu spawalniczego, doboru podstawowych i dodatkowych materiałów stosowanych w procesach spawania, przygotowanie elementów wykonanych z blach i rur do spawania przez oczyszczenie obszaru spawania, dopasowanie i szczepienie elementów.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: książkę spawacza, świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza: komisja powołana przez kierownika kursu, której przewodniczy egzaminator  licencjonowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Czas trwania kursu podstawowego : 4 tygodnie
Czas kursu odnawiającego uprawnienia : 2 dni
Cena kursu podstawowego z egzaminem: 2800 zł
Cena kursu odnawiającego uprawnienia z egzaminem: 500 zł

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77, 601 304 996

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.