Uprawnienia elektroenergetyczne Grupy 1,2,3 w zakresie eksploatacji i dozoru

Uprawnienia elektroenergetyczne Grupy 1,2,3 w zakresie eksploatacji i dozoru
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wałbrzychu zaprasza na szkolenia z zakresu uprawnień elektroenergetycznych Grupy 1, 2, 3  w zakresie eksploatacji i dozoru.
Rodzaj i zakres uprawnień:
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące,
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (*),
3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu
znamionowym nie wyższym niż 30 kV (*),
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV
i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV (*),
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV (*),
6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW (*),
7) urządzenia elektrotermiczne (*),
9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (*),
11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (*),
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń
urządz i instalacji wymienionych w pkt 1–12 (*)
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne
urządzenia energetyczne:
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami
pomocniczymi (*),
2) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW,
wraz z urządzeniami pomocniczymi (*),
3) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi (*),
4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym
niż 500 kW (*),
5) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW(*),
10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW (*),
11) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW (*),
12) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW (*),
13) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW (*),
14) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW (*),
15) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW (*),
16) sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych (*),
17) sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
18) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg (*),
19) piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW(*),
21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20 (*)
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,
magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych (*),
4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe
na przyłączu, w tym punkty gazowe) (*),
5) sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu,
tłocznie gazu) (*),
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa (*),
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa (*),
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW (*)
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych
w pkt 1–9 (*).

warunek uczestnictwa : grupy zorganizowane, minimum 5 osobowe

cena : 650 zł od osoby

ilość godzin : w zależności od wnioskowanych uprawnień

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.