Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome przejezdne

Cel kursu: kurs ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat.

Absolwent kursu zna:

  • podstawy budowy i działania podestów ruchomych,
  • przepisy i zasady związane z obsługą podestów ruchomych,
  • przepisy dozoru technicznego,
  • przepisy bhp w zakresie ogólnym i związane z obsługą podestów ruchomych,

Absolwent kursu umie:

  • prawidłowo obsługiwać podesty ruchome,
  • prawidłowo reagować w przypadku awarii podestu ruchomego, dążąc do uniknięcia lub zminimalizowania obrażeń u ludzi oraz strat materialnych,
  • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach, kiedy taka pomoc jest konieczna

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie na podstawie § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 06 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent kursu otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych; ważne przez 5 lat.

ZAPRASZAMY !!!
Czas trwania: 35 godz., w tym 14 godzin zajęć praktycznej

Bliższych informacji udzielimy pod numerem telefonu 601 89 21 96 lub 74 852 42 10

Chcesz się skontaktować z ośrodkiem ? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Dane z formularza przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie Art 6, pkt 1, lit. f RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej dzdz.edu.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.