Urządzenia i instalacje energetyczne Gr.1, Gr.2, Gr.3

Urządzenia i instalacje energetyczne Gr.1, Gr.2, Gr.3

Cel kursu:
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji  lub dozoru określonych urządzeń  elektrycznych (Gr.1), urządzeń cieplnych (Gr. 2), urządzeń gazowych (Gr. 3)

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Przygotowujemy do egzaminów w zakresie:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym  niż 1 kV (*),
3)  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV  i  napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV (*),
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV (*),
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż  110 kV (*),
6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW (*),
7) urządzenia elektrotermiczne (*),
9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (*),
11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (*),
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12 (*).

Zakres wnioskowanych uprawnień: obsługi*, konserwacji*, remontów lub  napraw*, montażu lub demontażu*, kontrolno-pomiarowy*.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1)      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi (*),
2)      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz  z urządzeniami pomocniczymi (*),
3)      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami  pomocniczymi (*),
4)      sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła  nie wyższym niż 500 kW (*),
5)      sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW(*),
10)    przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy  nie wyższej niż 500 kW (*),
11)    przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW (*),
12)    urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy  nie wyższej niż 500 kW (*),
13)    urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW (*),
14)    pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW (*),
15)    pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW (*),
16)    sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych (*),
17)    sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
18)    urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg (*),
19)    piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW(*),
21)    aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20 (*).
Zakres wnioskowanych uprawnień: obsługi*, konserwacji*, remontów lub  napraw*, montażu lub demontażu*, kontrolno-pomiarowy*.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych (*),
4)  sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe)  (*),
5)  sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły  gazowe  na przyłączu, tłocznie gazu)  (*),
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa (*),
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa (*),
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW (*)
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci  wymienionych w pkt 1–9 (*).
Zakres wnioskowanych uprawnień:  obsługi*, konserwacji*, remontów lub  napraw*, montażu lub demontażu*, kontrolno-pomiarowy*.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z  § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy DZDZ powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń – ważne przez 5 lat.

Bliższych informacji udzielimy pod numerem telefonu 601 89 21 96 lub 74 852 42 10

Chcesz się skontaktować z ośrodkiem ? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Dane z formularza przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie Art 6, pkt 1, lit. f RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej dzdz.edu.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.